בינל הנפק אגח י

החברה עוסקת בהנפקת אגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הבינלאומי
שער99.37
% שינוי0.07
שינוי באג׳0.07
נכון ל:08/12/2020, 11:59 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1160290

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס99.30
שער פתיחה99.30
שער אחרון99.37
נמוך יומי99.30
גבוה יומי99.50
סטיית תקן6.65

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.09
פארי99.30
מח"מ5.07
מקדם תשואה0.20
זמן סופי לפדיון5.08
סיווגצמוד
תאריך הנפקה09/11/2019
תאריך פדיון09/10/2025
ריבית תקופתית0.10
ריבית שנתית0.10
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום09/10/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
09/06/202009/06/20200.1%ריבית
09/05/202509/05/2025100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח1,507.59
מכפיל הון47.80
תשואה על ההון העצמי3.17
מכפיל מכירות610.45

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם