בינל הנפק התח כה (COCO)

החברה עוסקת בהנפקת אגרות-חוב והפקדת תמורתן בבנק הבינלאומי
שער5,150,842.00
% שינוי0.33
שינוי באג׳16,941.50
נכון ל:12/03/2020, 05:25 PM
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:1167030

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
06/18/202106/18/20212.32%ריבית
06/18/202506/18/2025100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם