מז טפ הנפק 40

החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת תמורתן במזרחי טפחות
שער110.62
% שינוי-0.06
שינוי באג׳-0.07
נכון ל:08/12/2020, 11:11 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2310167

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס110.69
שער פתיחה110.69
שער אחרון110.62
נמוך יומי110.61
גבוה יומי110.69
סטיית תקן5.64

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.84
פארי100.52
מח"מ4.56
מקדם תשואה0.22
זמן סופי לפדיון4.83
סיווגשקלי
תאריך הנפקה06/07/2015
תאריך פדיון06/08/2025
ריבית תקופתית2.98
ריבית שנתית2.98
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום06/07/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
05/27/202105/27/20212.98%ריבית
06/08/202506/08/2025100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-2,821.48
מכפיל הון53,597.39
תשואה על ההון העצמי-1,899.62
מכפיל מכירות-29.16

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם