מז טפ הנפק 40

החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת תמורתן במזרחי טפחות
שער111.04
% שינוי‎-0.10
שינוי באג׳‎-0.11
נכון ל:06.05.2021, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2310167

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
27/05/202127/05/20212.98%ריבית
08/06/202508/06/2025100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם