אזורים אגח 13

החברה עוסקת ביזמות לבניית פרויקטים למגורים בישראל בשיכון ופיתוח
שער102.66
% שינוי-0.11
שינוי באג׳-0.11
נכון ל:08/12/2020, 12:27 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7150410

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס102.77
שער פתיחה102.77
שער אחרון102.66
נמוך יומי102.50
גבוה יומי102.77
סטיית תקן18.15

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון2.38
פארי100.32
מח"מ3.98
מקדם תשואה0.25
זמן סופי לפדיון6.39
סיווגשקלי
תאריך הנפקה07/28/2019
תאריך פדיון12/31/2026
ריבית תקופתית1.48
ריבית שנתית2.95
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום12/31/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/27/202012/27/20201.48%ריבית
12/27/202012/27/20205%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח12.84
מכפיל הון0.97
תשואה על ההון העצמי7.57
מכפיל מכירות1.03

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
פרידמן חיים הרש ז 64.50%808.36
הפניקס-ק.גמל6.76%84.76
מגדל-משתתפות4.93%61.81
אקסלנס-ק.נאמ0.81%10.20
מגדל-ק.נאמ0.48%5.98
הפניקס-נוסטרו0.44%5.50

תוכן מקודם