תל בונד-תשואות שקלי

מדד תל-בונד תשואות שקלי כולל את כל אגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות בריבית קבועה.
שער367.23
% שינוי0.12
שינוי באג׳0.44
נכון ל:08.04.2021, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:718

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם