תל בונד-גלובל

מדד תל בונד-גלובל כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער379.14
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.17
נכון ל:08.04.2021, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:719

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם