צמודות מדד ממשלתיות – 5 + שנים

מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד 5+ שנים כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתקופת הפידיון: 5+ שנים. תקופת הפדיון נקבעת לפי מועד הפדיון המקורי שפרסם משרד האוצר. אגרת חוב תיכלל במדד יום לאחר שהתקיים בה מסחר בפועל שיתקיים בד"כ ביום המסחר השני שלה בבורסה (בתנאי שהתקיים בה מסחר בפועל ביום המסחר הראשון שלה) ותיגרע מהמדד החל מ-5 שנים לפני יום הפדיון המקורי (למשל, אם האג"ח נפדית ב-1.1.2025 יום ה-1.1.2020 יהיה היום הראשון שלה מחוץ למדד).
שער425.43
% שינוי0.29
שינוי באג׳1.21
נכון ל:23.09.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם