צמודות מדד ממשלתיות – 10 + שנים

מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד 10+ שנים כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתקופת הפידיון: 10+ שנים.
שער442.61
% שינוי0.37
שינוי באג׳1.64
נכון ל:23.09.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:728

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם