התחברות

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5-10 שנים

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית קבועה 5-10 כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה בתקופת הפידיון: 5-10 שנים. תקופת הפדיון נקבעת לפי מועד הפדיון המקורי שפרסם משרד האוצר.
שער511.81
% שינוי0.02
שינוי באג׳0.08
נכון ל:09/16/2019, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:729

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס511.73
שער פתיחה511.71
נמוך יומי511.10
גבוה יומי512.31
סטיית תקן3.33
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

ממשל שקלית 0327108.94 + 0.02% -109.06108.74
ממשל שקלית 0825106.19 0% -106.35106.02
ממשל שקלית 0928112.28 + 0.05% -112.36112.01
ממשל שקלית 1026142.95 0% -143.06142.80

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

קסם KTFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5-10 שנים105.33 - 0.37% + 3.46% - קסם-

תוכן מקודם