הראל ‏(‏‎4B‎‏)‏ מניות Buy Side ישראל

שער10,747.12
% שינוי-1.22
נכון ל:07/02/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5111133

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה10,747.12
מחיר פדיון10,747.12
שינוי ב-%-1.22
מועד עדכון אחרון07/02/2020
סטיית תקן26.49
שארפ-0.30

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה06/25/2020
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות כללי
צמוד מט״ח0.02
צמוד מדד0.00
צמוד שקל4.68
חשיפה למניות89.35
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול2.54
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/24/2018

החשיפה למניות הנסחרות בישראל שהינן מניות Buy Side לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי ‏הקרן. מניות Buy Side - מניות ערך אשר נסקרו ב-12 החודשים האחרונים שקדמו למועדי הבדיקה על ידי המחלקה הכלכלית Buy Side של הראל פיננסים&, על בסיס אנליזות פנימיות של המחלקה האמורה ו/או על בסיס אנליזות חיצוניות שאושרו על ידי המחלקה האמורה, ואשר אושרו על ידה להחזקה או לרכישה. מניות ערך - המניות המפורטות להלן, כולן או חלקן: מניות שנקבעו כמניות ערך על פי מודל כמותי אנליטי אשר פותח על ידי מנהל הקרן המתבסס על לפחות שניים מתוך שלושת הפרמטרים הבאים: מכפיל רווח, מכפיל הון עצמי ומכפיל מכירות, וזאת במועדי בדיקה שיקבעו באמצעות המודל הכמותי האנליטי האמור. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות כללי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

תוכן מקודם