ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת

נכון ל:08/06/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5122676

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה467.54
מחיר פדיון467.58
שינוי ב-%4.55
מועד עדכון אחרון08/06/2020
סטיית תקן45.64
שארפ1.67

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה6F
תאריך הקמה08/06/2020
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה
צמוד מט״ח27.89
צמוד מדד0.00
צמוד שקל70.68
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל297.87
חשיפה לאג"ח חו"ל69.72
דמי ניהול3.80
דמי נאמנות0.08
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 03/27/2016

הקרן היא קרן ממונפת. שיעור החשיפה בקרן, באמצעות חוזים עתידיים, למניות ו/או לאגח, לא יפחת, בערכו המוחלט, מ 50%, ובלבד ששיעור החשיפה הכולל בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 400% וששיעור החשיפה הכולל בקרן לאגח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 400%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 400%. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשיממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותמעל 200 אחוזים
חשיפה למט"חמעל 200 אחוזים

תוכן מקודם