ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת

שער306.26
% שינוי‎-0.76
נכון ל:25.05.2022, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5122676

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 27/03/2016

הקרן היא קרן ממונפת. שיעור החשיפה בקרן, באמצעות חוזים עתידיים, למניות ו/או לאגח, לא יפחת, בערכו המוחלט, מ 50%, ובלבד ששיעור החשיפה הכולל בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 400% וששיעור החשיפה הכולל בקרן לאגח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 400%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 400%. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

Labels

תוכן שיווקי