תכלית NASDAQ 100 (4A) TTF מנוטרלת מט"ח

שער200.34
% שינוי0.57
נכון ל:01/23/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5123179

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה200.34
מחיר פדיון200.34
שינוי ב-%0.57
מועד עדכון אחרון01/23/2020
סטיית תקן16.12
שארפ2.24

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב תכלית
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה01/23/2020
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי מנוטרלת מט"ח - ארה"ב NASDAQ 100
צמוד מט״ח0.21
צמוד מדד0.00
צמוד שקל78.06
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל99.98
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.30
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/23/2018

לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד Nasdaq 100 כפי שיפורסם מעת לעת. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משניארה"ב - NASDAQ 100
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם