ממשל שקלית 0226

נכון ל:29.09.2022, 16:39
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1174697

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
21/02/202321/02/20230.5%ריבית
20/02/202620/02/2026100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

Labels

תוכן שיווקי