התחברות

אלומות אלפא ביתא (4A) מניות כללי

שער153.83
% שינוי1.40
נכון ל:08/20/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5124144

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה153.83
מחיר פדיון153.83
שינוי ב-%1.40
מועד עדכון אחרון08/20/2019
סטיית תקן11.10
שארפ2.39

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאלומות
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה08/20/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות כללי
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל-10.12
חשיפה למניות89.95
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.95
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/02/2017

שיעור חשיפת הקרן למניות הנסחרות בישראל לא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן . השווי הכולל של ניירות ערך חוץ,יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות כללי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם