הראל Htf י(00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות

שער275.08
% שינוי0.00
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128103

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה275.08
מחיר פדיון275.08
שינוי ב-%0.00
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן0.22
שארפ-0.65

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןזיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003 בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה שקליות - ‏שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל100.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.10
דמי נאמנות0.02
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/04/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על %20 מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה שקליות
סיווג משני‏שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

תוכן מקודם