התחברות

אנליסט (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

שער100.69
% שינוי-0.16
נכון ל:09/15/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129655

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה100.69
מחיר פדיון100.69
שינוי ב-%-0.16
מועד עדכון אחרון09/15/2019
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאנליסט
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות
צמוד מט״ח14.78
צמוד מדד25.94
צמוד שקל15.86
חשיפה למניות4.49
חשיפה למניות חו"ל14.78
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.60
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 08/08/2019

לפחות %50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה , בערכה המוחלט על , %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן . שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכה המוחלט, על %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם