ברק (6D) אולטרה נאסד"ק 100 פי 3

שער81.76
% שינוי8.25
נכון ל:10.08.2022, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5135207

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 28/02/2022

שיעור החשיפה בקרן למדד 100 Nasdaq לא יפחת מ-280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי כאמור. שיעור החשיפה בקרן למªיות יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא יוגבל שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

Labels

תוכן שיווקי