נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5939
שער פתיחה 5939 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 357.1
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 34
שווי שוק 1065.17
הון רשום למסחר 17935205
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
5863 -1.28 5997 0.98
5853 -1.45 5998 0.99
5843 -1.62 6005 1.11
5800 -2.34 6116 2.98
5702 -3.99 6199 4.38
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3281.89 הכנסות 443.6
נכסים שוטפים 1824.61 רווח גולמי 122.58
נכסים בלתי שוטפים 1457.28 רווח תפעולי 91.63
הון עצמי 1021.52 רווח לפני מס 74.08
התחייבות שוטפות 1274.53 רווח נקי 56.18
התחייבויות בלתי שוטפות 985.84 רווח למניה 3.13
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דמרי יגאל 66.97 713.37
דש איפקס ק.גמל 6.26 66.64
מיטב דש ת.סל 0.53 5.6
דש איפקס ק.נאמ 0.22 2.34
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 5939 0.75 345
15/11/2018 5895 -0.25 229
14/11/2018 5910 -0.1 281
13/11/2018 5916 -0.8 74
12/11/2018 5964 -0.1 213
11/11/2018 5970 0.78 193
08/11/2018 5924 0.07 429
07/11/2018 5920 0.65 45
06/11/2018 5882 -0.31 93
05/11/2018 5900 -0.1 292
04/11/2018 5906 -0.74 178
01/11/2018 5950 0.95 389
31/10/2018 5894 0.75 72
29/10/2018 5850 1.47 476
28/10/2018 5765 0.65 76
25/10/2018 5728 -2.44 116
24/10/2018 5871 1.35 89
23/10/2018 5793 -0.87 380
22/10/2018 5844 1.25 207
21/10/2018 5772 0.37 58