כללביט אגח ט

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן בכלל ביטוח
שער108.17
% שינוי-0.09
שינוי באג׳-0.10
נכון ל:08/12/2020, 12:45 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1136050

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס108.27
שער פתיחה108.27
שער אחרון108.17
נמוך יומי108.17
גבוה יומי108.27
סטיית תקן18.75

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.82
פארי100.06
מח"מ4.72
מקדם תשואה0.21
זמן סופי לפדיון4.97
סיווגצמוד
תאריך הנפקה07/20/2015
תאריך פדיון07/31/2025
ריבית תקופתית1.24
ריבית שנתית2.48
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום01/31/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/19/202101/19/20211.24%ריבית
07/19/202507/19/2025100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-1,110.19
מכפיל הון-243.11
תשואה על ההון העצמי21.90
מכפיל מכירות2.41

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם