תל בונד צמודות-נדל"ן

מדד תל בונד-צמודות נדל"ן כולל איגרות החוב קונצרניות של חברות בענף הנדל"ן שנכללות במדד תל בונד-צמודות ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער389.97
% שינוי0.21
שינוי באג׳0.82
נכון ל:23.09.2021, 14:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:734

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם