לאומי

בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
נכון ל:26.06.2022, 15:49
סוג נייר:מניה סטוקמספר נייר:604611

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

יחסים פיננסיים

מדדים של קסם

תוכן שיווקי

תוכן מקודם

בעלי עניין

שם% החזקה בהוןשווי שוק
כלל ביטוח-ק.גמל6.28%2,858.26
הפניקס-ק.גמל5.17%2,354.84
הראל ק.גמל4.47%2,036.06
מיטב דש ק.נאמ3.21%1,463.44
מיטב דש ק.גמל2.42%1,104.53
אקסלנס-ק.נאמ1.73%789.61
הראל ק.נאמ1.49%677.00
הראל השקעות0.20%92.97
כלל ביטוח-נוסטר0.16%73.79
הפניקס-נוסטרו0.13%60.23
הפניקס-משתתפות0.01%4.97
פרידמן חנן שמואל0.01%2.46
אקסלנס ע.שוק0%0.00

Labels

תוכן שיווקי