צמודות מדד - ממשלתיות 0- 2 שנים

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 0-2 שנים
שער238.13
% שינוי0.07
שינוי באג׳0.16
נכון ל:08.04.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:637

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם