התחברות

ממשלתיות 2-0 שנים

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 0-2 שנים
שער239.31
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.10
נכון ל:09/16/2019, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:637

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס239.21
שער פתיחה239.01
נמוך יומי238.76
גבוה יומי239.38
סטיית תקן0.84
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

גליל 5903144.68 + 0.06% -144.73144.34
ממשל צמודה 1019114.17 0% -114.24114.15
ממשל צמודה 1020102.76 + 0.05% -102.83102.74

קרנות סל המשקיעות במדד

קסם ETFי (00) צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים2,321.64 - - - קסם קרנות נאמנו0.15
תכלית סל (00) צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים2,295.23 - - - מיטב תכלית0.15
פסגות ETFי (00) צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים230.45 + 0.11% - - פסגות קרנות נאמ0.15

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

אנליסט (1A) חסכון סולידי עד שנתיים443.31 - + 0.12% + 0.23% אנליסט0.27
הראל Htf י(00) משולבת מדינה חודשי148.44 - 0.21% + 1.92% + 6.17% הראל קרנות נאמנות0.30
הראל Htf י(00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי122.98 - 0.10% + 0.56% + 4.67% הראל קרנות נאמנות0.15
מגדל (1B) אינפלציה קרן נאמנות119.13 + 0.08% - 0.56% - 0.59% מגדל0.68
הראל Htf י(2A) משולבת מדינה (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי111.65 - 0.17% + 1.77% + 5.11% הראל קרנות נאמנות0.20
5-1 מתוך 9

תוכן מקודם