ממשלתיות 2-0 שנים

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 0-2 שנים
שער238.02
% שינוי-0.02
שינוי באג׳-0.05
נכון ל:01/28/2020, 11:37 AM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:637

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס238.07
שער פתיחה237.99
נמוך יומי237.85
גבוה יומי238.07
סטיית תקן0.79
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

גליל 5903143.80 - 0.03% 1,759,064.00143.84143.80
ממשל צמודה 1020102.17 - 0.04% 958,221.00102.21102.13

קרנות סל המשקיעות במדד

קסם ETFי (00) צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים2,312.53 - - - 0.41% קסם קרנות נאמנו0.15
תכלית סל (00) צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים2,284.15 - 36,318.00 - 0.44% מיטב תכלית0.15
פסגות ETFי (00) צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים229.35 - - - 0.43% פסגות קרנות נאמ0.15

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

אנליסט (1A) חסכון סולידי עד שנתיים444.87 - 0.08% + 0.19% + 0.99% אנליסט0.27
הראל Htf י(00) משולבת מדינה חודשי151.01 - 0.05% + 0.44% + 7.56% הראל קרנות נאמנות0.30
הראל Htf י(00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי123.99 - 0.20% - 0.31% + 5.80% הראל קרנות נאמנות0.25
מגדל (1B) אינפלציה קרן נאמנות120.09 - 0.17% + 0.43% + 1.34% מגדל0.68
הראל Htf י(2A) משולבת מדינה (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי113.79 - 0.15% + 0.75% + 7.20% הראל קרנות נאמנות0.20
5-1 מתוך 9

תוכן מקודם