ממשל.שקל. ריבית משתנה

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית משתנה כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה שאינן צמודות ואשר מחלקות ריבית משתנה בכל התקופות לפידיון
שער283.58
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08.04.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:701

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם