תל בונד צמודות 5-15

מדד תל בונד-צמודות 5-15 כולל כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה בתקופה לפדיון משוקללת 5-15 שנים, אשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער401.21
% שינוי0.22
שינוי באג׳0.88
נכון ל:23.09.2021, 14:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:723

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם