איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3

שער119.20
% שינוי‎-0.82
נכון ל:26.07.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117692

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 09/02/2017

שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד תא 35 לא יפחת מ 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי כאמור. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות יעלה מעל 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה . השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה הקרן הינה קרן ממונפת .

סיווגים

תוכן מקודם