חשמל אגח 27

חברה ממשלתית העוסקת בייצור אספקה וחלוקת חשמל לצרכנים
שער128.72
% שינוי-0.10
שינוי באג׳-0.13
נכון ל:08/12/2020, 12:44 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6000210

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס128.85
שער פתיחה128.85
שער אחרון128.72
נמוך יומי128.71
גבוה יומי128.85
סטיית תקן9.05

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.26
פארי101.75
מח"מ6.70
מקדם תשואה0.15
זמן סופי לפדיון8.67
סיווגצמוד
תאריך הנפקה06/07/2015
תאריך פדיון04/12/2029
ריבית תקופתית1.93
ריבית שנתית3.85
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום10/12/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
10/02/202010/02/20201.92%ריבית
04/02/202104/02/20211.04%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח1,210.38
מכפיל הון124.76
תשואה על ההון העצמי10.31
מכפיל מכירות137.47

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם