חשמל אגח 27

חברה ממשלתית העוסקת בייצור אספקה וחלוקת חשמל לצרכנים
נכון ל:29.05.2023, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6000210

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
02/10/202302/10/20231.92%ריבית
02/04/202402/04/20241.08%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

Labels

תוכן שיווקי