חשמל אגח 31

חברה ממשלתית העוסקת בייצור אספקה וחלוקת חשמל לצרכנים
נכון ל:11.08.2022, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6000285

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
15/09/202215/09/20221.2%ריבית
16/09/202916/09/202925%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

Labels

תוכן שיווקי