חשמל אגח 33

חברה ממשלתית העוסקת בייצור אספקה וחלוקת חשמל לצרכנים
נכון ל:29.05.2023, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6000392

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
25/05/202325/05/20231.25%ריבית
30/05/203630/05/2036100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

Labels

תוכן שיווקי