חשמל אגח 29

חברה ממשלתית העוסקת בייצור אספקה וחלוקת חשמל לצרכנים
שער125.34
% שינוי-0.02
שינוי באג׳-0.03
נכון ל:08/12/2020, 12:36 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6000236

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס125.36
שער פתיחה125.36
שער אחרון125.34
נמוך יומי125.29
גבוה יומי125.37
סטיית תקן8.58

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.16
פארי103.24
מח"מ4.56
מקדם תשואה0.22
זמן סופי לפדיון5.56
סיווגצמוד
תאריך הנפקה03/27/2017
תאריך פדיון03/01/2026
ריבית תקופתית2.25
ריבית שנתית4.50
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום08/28/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
08/23/202008/23/20202.25%ריבית
02/23/202502/23/202550%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח1,305.55
מכפיל הון134.57
תשואה על ההון העצמי10.31
מכפיל מכירות148.28

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם