חשמל אגח 32

חברה ממשלתית העוסקת בייצור אספקה וחלוקת חשמל לצרכנים
נכון ל:11.08.2022, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6000384

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
17/07/202317/07/20231%ריבית
22/07/202722/07/2027100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

Labels

תוכן שיווקי