לאומי התח נד 401 (COCO)

בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
שער4,921,000.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08/12/2020, 09:54 AM
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן להמרה כפויהמספר נייר:6040380

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס4,921,000.00
שער פתיחה4,921,000.00
שער אחרון4,921,000.00
נמוך יומי0.00
גבוה יומי0.00
סטיית תקן10.56

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון2.16
פארי4,992,176.00
מח"מ2.90
מקדם תשואה0.34
זמן סופי לפדיון2.97
סיווגצמוד
תאריך הנפקה07/05/2018
תאריך פדיון07/31/2023
ריבית תקופתית0.41
ריבית שנתית1.64
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום11/01/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
10/26/202010/26/20200.41%ריבית
07/31/202307/31/2023100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח6.74
מכפיל הון0.68
תשואה על ההון העצמי10.07
מכפיל מכירות1.70

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
אלטשלר שחם ק.גמ4.90%1,198.70
הפניקס-ק.גמל3.74%913.98
הראל ק.גמל3.66%895.88
מיטב דש ק.נאמ3.31%808.80
אקסלנס-ק.נאמ2.96%723.58
מיטב דש ק.גמל1.75%429.33
הראל ק.נאמ1.40%342.14
אלטשלר שחם ק.נא0.54%133.01
הפניקס-נוסטרו0.13%31.98
הראל השקעות0.12%29.01
הפניקס-משתתפות0.02%3.71
פרידמן חנן שמואל0.01%1.32

תוכן מקודם