צמודות מדד ממשלתיות

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בכל התקופות לפידיון
שער380.28
% שינוי0.14
שינוי באג׳0.54
נכון ל:08.04.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:605

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם