צמודות מדד ממשלתיות

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בכל התקופות לפידיון
שער394.63
% שינוי0.20
שינוי באג׳0.77
נכון ל:23.09.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:605

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם