התחברות

צמודות מדד ממשלתיות

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בכל התקופות לפידיון
שער365.75
% שינוי0.24
שינוי באג׳0.89
נכון ל:09/16/2019, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:605

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס364.86
שער פתיחה364.86
נמוך יומי364.43
גבוה יומי365.95
סטיית תקן2.98
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

גליל 5903144.68 + 0.06% -144.73144.34
גליל 5904155.35 + 0.25% -155.39154.60
ממשל צמודה 0527112.46 + 0.26% -112.64112.00
ממשל צמודה 0529109.15 + 0.27% -109.29108.56
ממשל צמודה 0536192.62 + 0.40% -192.79191.84
ממשל צמודה 0545102.03 + 0.42% -102.34101.40
ממשל צמודה 0841152.15 + 0.30% -152.68151.36
ממשל צמודה 0922119.24 + 0.25% -119.24118.33
ממשל צמודה 0923115.54 + 0.23% -115.57115.13
ממשל צמודה 1019114.17 0% -114.24114.15
10-1 מתוך 12

קרנות סל המשקיעות במדד

פסגות ETFי (2A) משולבת אג"ח ישראלי (80%) ת"א 125 (20%) חודשי14,076.00 - - - פסגות קרנות נאמ-
פסגות ETFי (1A) משולבת אג"ח ישראלי (95%) ת"א 125 (5%) חודשי13,914.00 + 0.09% - - פסגות קרנות נאמ-
פסגות ETFי (00) משולבת אג"ח מדינה (66%) אג"ח חברות (34%) חודשי13,622.00 - - - פסגות קרנות נאמ-
פסגות ETFי (2A) משולבת אג"ח ישראלי (90%) ת"א 125 (10%) חודשי13,275.00 - - - פסגות קרנות נאמ-
פסגות ETFי (00) צמודות מדד ממשלתיות3,597.51 + 0.25% - - פסגות קרנות נאמ0.20
5-1 מתוך 6

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

מגדל (1A) מדד4,047.45 + 0.18% + 0.24% + 1.54% מגדל0.59
אילים (00) מדדית מנוהלת962.76 + 0.19% + 0.15% + 2.37% אילים0.69
מיטב (1A) מדדית531.96 + 0.09% + 0.14% + 1.71% מיטב תכלית0.95
אלומות (00) מדדית מדינה מנוהלת245.63 + 0.24% + 0.47% + 3.22% אלומות0.79
מגדל (1A) מדדית קרן נאמנות213.10 + 0.24% + 0.75% + 2.54% מגדל1.17
5-1 מתוך 26

תוכן מקודם