ממשלתיות 10-5 שנים

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 5-10 שנים
שער377.98
% שינוי0.18
שינוי באג׳0.69
נכון ל:04/30/2020, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:658

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס377.29
שער פתיחה377.29
נמוך יומי377.29
גבוה יומי378.72
סטיית תקן6.78
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

ממשלתי צמוד 0529110.80 + 0.36% -110.96110.22
ממשלתי צמוד 1025109.77 + 0.27% -109.83109.35
ממשלתי צמודה 0527111.96 + 0.19% -112.10111.56

קרנות סל המשקיעות במדד

תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי (75%) ת"א 35 (25%) חודשי16,010.00 - - + 0.35% מיטב תכלית-
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) תל דיב (10%) חודשי15,082.00 - - + 0.66% מיטב תכלית-
תכלית סל (4D) משולבת ‏‏אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי14,815.00 + 0.03% - - 2.99% מיטב תכלית0.70
תכלית סל (4D) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי14,259.00 - - - 2.78% מיטב תכלית0.50
קסם ETFי (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים3,658.99 + 0.38% - + 2.38% קסם קרנות נאמנו0.15
5-1 מתוך 9

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

הראל Htf י(00) משולבת מדינה חודשי150.71 + 0.09% - 1.09% + 4.30% הראל קרנות נאמנות0.30
הראל Htf י(2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי148.42 + 0.22% - 3.94% + 0.56% הראל קרנות נאמנות-
אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים145.62 + 0.19% - 1.83% + 2.33% איביאי0.15
הראל Htf י(2B) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי133.82 - 0.15% - 5.05% + 1.37% הראל קרנות נאמנות-
הראל Htfי(00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים127.94 + 0.19% - 1.83% + 2.39% הראל קרנות נאמנות0.10
5-1 מתוך 16

תוכן מקודם