צמודות מדד - ממשלתיות 10-5 שנים

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 5-10 שנים
שער403.05
% שינוי0.09
שינוי באג׳0.37
נכון ל:23.09.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:658

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם