התחברות

ממשלתיות 10-5 שנים

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 5-10 שנים
שער377.88
% שינוי0.26
שינוי באג׳0.97
נכון ל:09/16/2019, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:658

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס376.91
שער פתיחה376.91
נמוך יומי376.41
גבוה יומי378.13
סטיית תקן3.03
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

ממשל צמודה 0527112.46 + 0.26% -112.64112.00
ממשל צמודה 0529109.15 + 0.27% -109.29108.56
ממשל צמודה 1025111.20 + 0.25% -111.26110.80

קרנות סל המשקיעות במדד

תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי (75%) ת"א 35 (25%) חודשי16,490.00 - - - מיטב תכלית-
תכלית סל (4D) משולבת ‏‏אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי15,582.00 - - - מיטב תכלית0.70
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) תל דיב (10%) חודשי15,490.00 - - - מיטב תכלית-
תכלית סל (4D) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי15,065.00 - - - מיטב תכלית0.50
קסם ETFי (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים3,651.03 + 0.02% - - קסם קרנות נאמנו0.15
5-1 מתוך 9

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

הראל Htf י(2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי151.17 + 0.10% + 1.56% + 4.64% הראל קרנות נאמנות-
הראל Htf י(00) משולבת מדינה חודשי148.63 + 0.13% + 1.94% + 6.23% הראל קרנות נאמנות0.30
אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים145.76 + 0.26% + 1.05% + 6.72% איביאי0.15
הראל Htf י(2B) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי136.01 + 0.29% + 2.39% + 5.23% הראל קרנות נאמנות-
הראל Htfי(00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים128.01 + 0.25% + 1.06% + 6.78% הראל קרנות נאמנות0.10
5-1 מתוך 16

תוכן מקודם