צמודות מדד - ממשלתיות 10-5 שנים

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 5-10 שנים
שער382.26
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.12
נכון ל:08.04.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:658

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם