ממשל.שקל. ריבית קבועה +5

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית קבועה כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון מעל 5 שנים ואשר מחלקות ריבית קבועה
שער724.43
% שינוי0.19
שינוי באג׳1.34
נכון ל:08.04.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:704

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם