ממשל.שקל. ריבית קבועה +5

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית קבועה כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון מעל 5 שנים ואשר מחלקות ריבית קבועה
שער748.12
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.06
נכון ל:04/30/2020, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:704

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס748.06
שער פתיחה748.06
נמוך יומי747.71
גבוה יומי749.09
סטיית תקן7.85
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

ממשל שקלית 0537103.90 + 0.06% -104.00103.65
ממשלתי שקלי 0142176.93 + 0.06% -177.15176.29
ממשלתי שקלי 0327110.10 + 0.05% -110.13109.96
ממשלתי שקלי 0330102.66 + 0.14% -102.75102.29
ממשלתי שקלי 0347144.90 + 0.07% -145.00144.36
ממשלתי שקלי 0825108.25 + 0.04% -108.27108.17
ממשלתי שקלי 0928114.41 + 0.05% -114.48114.14
ממשלתי שקלי 1026139.95 + 0.10% -139.97139.50

קרנות סל המשקיעות במדד

קסם ETFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים7,226.15 - 0.04% - + 13.08% קסם קרנות נאמנו0.15
פסגות ETFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים7,142.88 - 0.06% - + 13.06% פסגות קרנות נאמ0.15
קסם ETFי (00) חסר שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים (917.6)3,948.23 - - - 18.64% קסם קרנות נאמנו0.30
תכלית סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים724.28 + 0.08% - + 13.05% מיטב תכלית0.15
MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים543.12 - - + 13.06% מגדל קרנות נאמנ0.15
5-1 מתוך 6

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

הראל Htf י(00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים729.77 + 0.01% - 1.47% + 13.10% הראל קרנות נאמנות0.15
פסגות (00) שקלית ארוכה 2 + שנים476.21 + 0.02% - 0.51% + 8.39% פסגות1.10
הראל (00) שקלית ארוכה414.56 + 0.06% - 1.74% + 16.67% הראל קרנות נאמנות1.07
מגדל דיקלה (00) שקלים ארוכים קרן נאמנות361.24 + 0.02% - 2.73% + 12.13% מגדל1.07
PTF 00 שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים185.01 + 0.01% - 1.50% + 12.87% פסגות0.25
5-1 מתוך 19

תוכן מקודם