התחברות

ממשל.שקל. ריבית קבועה +5

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית קבועה כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון מעל 5 שנים ואשר מחלקות ריבית קבועה
שער705.77
% שינוי0.08
שינוי באג׳0.53
נכון ל:09/16/2019, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:704

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס705.24
שער פתיחה705.24
נמוך יומי703.22
גבוה יומי706.74
סטיית תקן4.73
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

ממשל שקלית 0142165.65 + 0.17% -165.97164.50
ממשל שקלית 0327108.94 + 0.02% -109.06108.74
ממשל שקלית 0347131.34 + 0.18% -131.68130.29
ממשל שקלית 0825106.19 0% -106.35106.02
ממשל שקלית 0928112.28 + 0.05% -112.36112.01
ממשל שקלית 1026142.95 0% -143.06142.80

קרנות סל המשקיעות במדד

קסם ETFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים6,825.28 + 0.14% - - קסם קרנות נאמנו0.15
פסגות ETFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים6,746.53 + 0.11% - - פסגות קרנות נאמ0.15
קסם ETFי (00) חסר שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים (917.6)4,387.69 + 1.16% - - קסם קרנות נאמנו0.30
תכלית סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים684.07 + 0.37% - - מיטב תכלית0.15
MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים512.41 + 0.01% - - מגדל קרנות נאמנ0.15
5-1 מתוך 6

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

הראל Htf י(00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים689.17 + 0.08% + 5.63% - הראל קרנות נאמנות0.10
פסגות (00) שקלית ארוכה 2 + שנים459.18 + 0.05% + 3.77% + 7.88% פסגות1.10
הראל (00) שקלית ארוכה385.73 + 0.06% + 7.46% + 13.50% הראל קרנות נאמנות1.07
מגדל דיקלה (00) שקלים ארוכים קרן נאמנות342.71 + 0.08% + 5.30% + 11.44% מגדל1.07
PTF 00 שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים174.96 + 0.07% + 5.58% + 12.34% פסגות0.25
5-1 מתוך 18

תוכן מקודם