ממשל שקלית 0537

נכון ל:29.09.2022, 15:56
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1166180

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
21/05/202321/05/20231.5%ריבית
30/05/203730/05/2037100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

Labels

תוכן שיווקי