ממשלתי שקלי 0142

נכון ל:29.09.2022, 17:00
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1125400

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
20/01/202320/01/20235.5%ריבית
21/01/204221/01/2042100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

Labels

תוכן שיווקי