ממשלתי שקלי 0142

סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1125400

נתוני המסחר

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
21/01/202221/01/20225.5%ריבית
21/01/204221/01/2042100%פידיון

יחסים פיננסיים

תוכן מקודם