ממשלתי שקלי 0142

שער180.58
% שינוי-0.20
שינוי באג׳-0.36
נכון ל:08/09/2020, 04:17 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1125400

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס180.58
שער פתיחה180.58
שער אחרון180.58
נמוך יומי179.90
גבוה יומי180.79
סטיית תקן12.15

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי102.83
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.07
זמן סופי לפדיון21.49
סיווגשקלי
תאריך הנפקה01/11/2012
תאריך פדיון01/31/2042
ריבית תקופתית5.52
ריבית שנתית5.50
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום01/31/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/21/202101/21/20215.52%ריבית
01/21/204201/21/2042100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם