ממשלתי שקלי 0142

שער181.39
% שינוי0.27
שינוי באג׳0.49
נכון ל:02/25/2020, 5:44 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1125400

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס181.39
שער פתיחה181.39
שער אחרון181.39
נמוך יומי180.38
גבוה יומי181.43
סטיית תקן7.28

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.35
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.06
זמן סופי לפדיון21.95
סיווגשקלי
תאריך הנפקה01/11/2012
תאריך פדיון01/31/2042
ריבית תקופתית5.52
ריבית שנתית5.50
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום01/31/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/21/202101/21/20215.52%ריבית
01/21/204201/21/2042100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם