ממשלתי שקלי 0142

שער168.69
% שינוי-0.65
שינוי באג׳-1.10
נכון ל:01/21/2021, 05:41 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1125400

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/21/202101/21/20215.52%ריבית
01/21/204201/21/2042100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם