ממשלתי שקלי 0347

נכון ל:29.09.2022, 16:13
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1140193

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
21/03/202321/03/20233.75%ריבית
21/03/204721/03/2047100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

Labels

תוכן שיווקי