ממשלתי שקלי 0347

שער148.50
% שינוי0.19
שינוי באג׳0.28
נכון ל:07/02/2020, 05:40 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1140193

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס148.50
שער פתיחה148.50
שער אחרון148.50
נמוך יומי148.22
גבוה יומי149.28
סטיית תקן14.42

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.87
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.05
זמן סופי לפדיון26.78
סיווגשקלי
תאריך הנפקה03/08/2017
תאריך פדיון03/31/2047
ריבית תקופתית3.75
ריבית שנתית3.75
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום03/31/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
03/21/202103/21/20213.75%ריבית
03/21/204703/21/2047100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם