תל בונד שקלי 0-3

מדד תל בונד-שקלי 0-3 כולל כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה בתקופה לפדיון משוקללת 0-3 שנים, אשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער397.57
% שינוי-0.05
שינוי באג׳-0.21
נכון ל:01/28/2020, 1:28 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:724

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס397.78
שער פתיחה397.31
נמוך יומי397.31
גבוה יומי397.66
סטיית תקן2.28
מכפיל רווח1.76

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

אבגול אגח ג109.85 - 0.05% 14,925.00109.85109.70
אול-יר אגח ב81.92 - 0.26% 231,670.0082.1079.67
אלביט מערכ אגחא102.31 - 0.01% 1.00102.31102.31
אלבר אגח טו102.19 - 0.10% 337,847.00102.39102.03
אלבר אגח יד102.01 - 0.06% 37,970.00102.01101.97
אלדן תחבו אגח ב103.88 0% 84,886.00103.89103.60
אלדן תחבו אגח ג102.97 0% ---
אלעד קנדה אגח א109.36 - 0.11% 251,413.00109.50109.36
אלעד קנדה אגח ב103.01 0% 517,117.00103.16102.80
אפריקה מג אגח ג104.81 0% 1.00104.81104.81
10-1 מתוך 49

קרנות סל המשקיעות במדד

פסגות ETFי (00) תל בונד שקלי 0-33,976.21 + 0.07% 73,818.00 + 7.57% פסגות קרנות נאמ-

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי 0-33,965.34 - 0.19% + 0.73% + 7.44% מיטב תכלית-
MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 0-3‏106.21 - 0.19% + 0.69% + 7.55% מגדל-

תוכן מקודם