תל בונד שקלי 0-3

מדד תל בונד-שקלי 0-3 כולל כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה בתקופה לפדיון משוקללת 0-3 שנים, אשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער404.22
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.12
נכון ל:08.04.2021, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:724

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם