התחברות

מגדל דיקלה 6A מעו"ף כפליים

שער419.46
% שינוי0.04
נכון ל:10/17/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5103304

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה419.46
מחיר פדיון419.46
שינוי ב-%0.04
מועד עדכון אחרון10/17/2019
סטיית תקן27.39
שארפ0.26

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה6A
תאריך הקמה10/17/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה
צמוד מט״ח0.13
צמוד מדד0.00
צמוד שקל10.28
חשיפה למניות198.40
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול2.81
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 06/26/2003

נכסי הקרן יושקעו בהתאם להוראות הדין החלות על קרן ממונפת, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה למניות הנכללות במדד תא - 35, לא תפחת מ 180% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 220% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 220% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 180% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תוגבל החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשיממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותמעל 200 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם