אי.בי.אי. מחקה (4A)י Solactive נדל"ן מניב ישראל

שער243.84
% שינוי-1.42
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120282

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה243.84
מחיר פדיון243.84
שינוי ב-%-1.42
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן12.60
שארפ4.35

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות לפי ענפים - ת"א נדל"ן
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות99.97
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.80
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/01/2018

לפחות %50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד Solactive – B-BRE Israel Commercial Real Estate, הכולל חברות נדלן מניב ישראליות, כפי שיפורסם מעת לעת. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות לפי ענפים
סיווג משנית"א נדל"ן
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם