צמודות מדד - ממשלתיות 5-2 שנים

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 2-5 שנים
שער280.21
% שינוי0.17
שינוי באג׳0.48
נכון ל:08.04.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:646

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם