התחברות

ממשלתיות 5-2 שנים

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 2-5 שנים
שער280.86
% שינוי0.25
שינוי באג׳0.69
נכון ל:09/16/2019, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:646

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס280.86
שער פתיחה279.46
נמוך יומי278.69
גבוה יומי280.87
סטיית תקן1.52
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

גליל 5904155.35 + 0.25% -155.39154.60
ממשל צמודה 0922119.24 + 0.25% -119.24118.33
ממשל צמודה 0923115.54 + 0.23% -115.57115.13

קרנות סל המשקיעות במדד

תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (88%) תא 125 (12%) חודשי13,219.00 - - - מיטב תכלית-
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (50%) אגח קונצרני (50%) חודשי13,177.00 - 0.02% - - מיטב תכלית-
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) חודשי13,116.00 - - - מיטב תכלית-
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי (90%) תל דיב (10%) חודשי13,007.00 - - - מיטב תכלית-
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (80%) אגח קונצרני (20%) חודשי13,000.00 - - - מיטב תכלית-
5-1 מתוך 17

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

הראל Htf י(2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי13,167.15 - 0.06% + 1.73% - הראל קרנות נאמנות-
הראל Htf י(2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח11,925.10 + 0.28% + 1.98% - הראל קרנות נאמנות-
מגדל (1B) אפיקים צמודה - קרן נאמנות368.31 + 0.06% - 0.72% - 0.48% מגדל1.33
מיטב (1A) צמודה+5%333.59 + 0.05% + 0.24% + 2.20% מיטב תכלית0.55
מגדל (1A) אג"ח צמוד ישראל234.40 + 0.03% + 0.14% + 2.29% מגדל0.55
5-1 מתוך 32

תוכן מקודם