ממשלתיות 5-2 שנים

מדד אג"ח ממשלתי צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 2-5 שנים
שער279.54
% שינוי-0.02
שינוי באג׳-0.06
נכון ל:01/28/2020, 1:27 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:646

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס279.60
שער פתיחה279.60
נמוך יומי279.44
גבוה יומי279.68
סטיית תקן1.52
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

גליל 5904154.74 - 0.03% 58,760,130.00154.85154.68
ממשל צמודה 0922115.76 0% 82,725,697.00115.78115.71
ממשל צמודה 0923113.19 - 0.04% 22,470,097.00113.24113.17

קרנות סל המשקיעות במדד

תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (88%) תא 125 (12%) חודשי13,533.00 - - + 6.13% מיטב תכלית-
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) חודשי13,400.00 - - + 6.97% מיטב תכלית-
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (50%) אגח קונצרני (50%) חודשי13,288.00 - - + 4.61% מיטב תכלית-
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי (90%) תל דיב (10%) חודשי13,222.00 - - + 3.29% מיטב תכלית-
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (80%) אגח קונצרני (20%) חודשי12,999.00 - - + 3.16% מיטב תכלית-
5-1 מתוך 16

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

הראל Htf י(2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי13,471.60 - 0.32% + 0.87% + 8.01% הראל קרנות נאמנות-
הראל Htf י(2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח12,252.15 - 0.07% + 1.64% + 9.30% הראל קרנות נאמנות-
מגדל (1B) אפיקים צמודה - קרן נאמנות371.00 - 0.16% + 0.10% + 1.60% מגדל1.33
מיטב (1A) צמודה+5%336.20 - 0.21% + 0.09% + 3.86% מיטב תכלית0.59
מגדל (1A) אג"ח צמוד ישראל235.77 - 0.24% + 0.08% + 4.01% מגדל0.55
5-1 מתוך 31

תוכן מקודם