ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית קבועה כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 0-2 שנים ואשר מחלקות ריבית קבועה
שער328.60
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.04
נכון ל:08.04.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:702

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם