ממשלתי שקלי 0825

שער108.91
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.04
נכון ל:07/02/2020, 05:40 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1135557

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס108.91
שער פתיחה108.91
שער אחרון108.91
נמוך יומי108.82
גבוה יומי108.96
סטיית תקן3.47

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי101.43
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.20
זמן סופי לפדיון5.19
סיווגשקלי
תאריך הנפקה05/07/2015
תאריך פדיון08/31/2025
ריבית תקופתית1.76
ריבית שנתית1.75
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום08/31/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
08/21/202008/21/20201.76%ריבית
08/21/202508/21/2025100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם