ממשלתי שקלי 0327

שער110.99
% שינוי0.06
שינוי באג׳0.07
נכון ל:07/02/2020, 05:40 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1139344

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס110.99
שער פתיחה110.99
שער אחרון110.99
נמוך יומי110.81
גבוה יומי111.06
סטיית תקן5.20

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.47
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.16
זמן סופי לפדיון6.77
סיווגשקלי
תאריך הנפקה11/09/2016
תאריך פדיון03/31/2027
ריבית תקופתית2.00
ריבית שנתית2.00
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום03/31/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
03/21/202103/21/20212%ריבית
03/21/202703/21/2027100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם