תל בונד צמודות-בנקים

מדד תל בונד-צמודות בנקים כולל כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה, אשר הנפיקו הבנקים ונכללות במאגר האג"ח ועומדות בתנאי הסף של המדד
שער327.71
% שינוי-0.02
שינוי באג׳-0.07
נכון ל:01/28/2020, 11:35 AM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:713

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס327.78
שער פתיחה327.58
נמוך יומי327.57
גבוה יומי327.75
סטיית תקן1.29
מכפיל רווח2.48

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

אגוד הנ שה נד 1113.76 0% 11,662.00113.76113.76
אגוד הנפ אגח ט105.41 0% ---
אגוד הנפ אגח י102.17 0% ---
אגוד הנפ אגח יא106.40 + 0.01% 138,750.00106.53106.39
בינל הנפק אגח ט102.87 0% 1.00102.87102.87
בינל הנפק אגח י102.11 0% ---
דיסק התח נד י114.87 0% 1.00114.87114.87
דיסקונט מנ הת ד130.32 0% 1.00130.32130.32
ירושלים הנפ אגח ט105.66 0% ---
ירושליםהנ אגח יג104.60 0% ---
10-1 מתוך 25

קרנות סל המשקיעות במדד

תכלית סל (00) תל בונד צמודות בנקים3,249.16 - - + 1.68% מיטב תכלית0.20
קסם ETFי (00) תל בונד צמודות-בנקים3,244.30 - - + 1.63% קסם קרנות נאמנו0.25
פסגות ETFי (00) תל בונד צמודות-בנקים3,241.97 - 0.06% 89,642.00 + 1.69% פסגות קרנות נאמ0.20

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

הראל Htfי (00) תל בונד צמודות-בנקים324.62 - 0.25% - 0.68% + 1.81% הראל קרנות נאמנות0.20
תכלית TTF י(2A) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) חודשי138.41 - 0.42% + 1.15% + 8.53% מיטב תכלית0.50
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח 118.85 - 0.04% + 1.73% + 9.41% מגדל0.39
מגדל‎ (0A) ‎צמודה116.28 - 0.23% + 0.11% + 3.74% מגדל0.69
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות בנקים109.87 - 0.25% - 0.68% + 1.67% מגדל0.20
5-1 מתוך 10

תוכן מקודם