התחברות

הראל (4A) מניות במומנטום

שער107.40
% שינוי1.29
נכון ל:08/20/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129465

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה107.40
מחיר פדיון107.40
שינוי ב-%1.29
מועד עדכון אחרון08/20/2019
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה08/20/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מדד מניות - ת"א 125
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות98.40
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.00
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 07/08/2019

החשיפה למניות במומנטום (כהגדרתן להלן) לא תפחת מ-%50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על %120 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-%120 -מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-%10 -מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-%10 - מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימדד מניות
סיווג משנית"א 125
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם