ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית קבועה כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 2-5 שנים ואשר מחלקות ריבית קבועה
שער449.08
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.01
נכון ל:01/28/2020, 12:50 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:703

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס449.07
שער פתיחה448.86
נמוך יומי448.49
גבוה יומי449.14
סטיית תקן1.16
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

ממשל שקלית 0122110.59 0% 16,946,092.00110.60110.56
ממשל שקלית 0323116.08 - 0.03% 9,916,164.00116.11116.08
ממשל שקלית 0324117.20 + 0.03% 63,359,601.00117.24117.06
ממשל שקלית 0722101.72 - 0.01% 300,280.00101.73101.68
ממשל שקלית 1122103.07 - 0.01% 3,507,551.00103.10103.04
ממשל שקלית 1123104.72 + 0.01% 161,881,697.00104.74104.60

קרנות סל המשקיעות במדד

תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי (75%) ת"א 35 (25%) חודשי16,830.00 - - + 6.10% מיטב תכלית-
תכלית סל (4D) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי15,337.00 - - + 7.19% מיטב תכלית0.50
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (88%) תא 125 (12%) חודשי13,533.00 - - + 6.13% מיטב תכלית-
תכלית סל (40) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) חודשי13,400.00 - - + 6.97% מיטב תכלית-
תכלית סל (00) משולבת אגח ממשלתי (50%) אגח קונצרני (50%) חודשי13,288.00 - - + 4.61% מיטב תכלית-
5-1 מתוך 14

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

איביאי 00 שקלים ללא מניות392.99 - 0.12% + 0.73% + 5.17% איביאי0.87
קסם אקסלנס (00) מדינה שקלי – A ומעלה225.43 - 0.12% + 0.55% + 4.16% קסם0.75
מגדל‎ (1A) ‎שקלית לריבית עולה211.54 - 0.15% + 0.03% + 1.18% מגדל0.75
הראל (1A) שקלי 0-3 שנים + 10%164.69 - 0.27% + 0.41% + 3.01% הראל קרנות נאמנות1.35
הראל Htf י(00) משולבת מדינה חודשי151.01 - 0.05% + 0.44% + 7.56% הראל קרנות נאמנות0.30
5-1 מתוך 27

תוכן מקודם