ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית קבועה כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה בתקופות לפידיון של 2-5 שנים ואשר מחלקות ריבית קבועה
שער451.19
% שינוי0.02
שינוי באג׳0.07
נכון ל:08.04.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:703

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם