ממשלתי שקלי 0928

שער115.54
% שינוי0.14
שינוי באג׳0.16
נכון ל:07/02/2020, 05:40 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1150879

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס115.54
שער פתיחה115.54
שער אחרון115.54
נמוך יומי115.40
גבוה יומי115.60
סטיית תקן6.02

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי101.66
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.13
זמן סופי לפדיון8.27
סיווגשקלי
תאריך הנפקה07/04/2018
תאריך פדיון09/28/2028
ריבית תקופתית2.26
ריבית שנתית2.25
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום09/30/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
09/21/202009/21/20202.26%ריבית
09/20/202809/20/2028100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם