ממשלתי שקלי 0928

נכון ל:29.09.2022, 16:02
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1150879

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
21/09/202221/09/20222.25%ריבית
20/09/202820/09/2028100%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

Labels

תוכן שיווקי