איביאי 00 שקלים ללא מניות

נכון ל:08/12/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126586

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה389.15
מחיר פדיון389.15
שינוי ב-%0.02
מועד עדכון אחרון08/12/2020
סטיית תקן4.34
שארפ0.14

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה08/12/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות בלבד - שקליות אחר
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל82.36
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.87
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/01/1995

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו עי המדינה ו/או בערבותה ו/או לפקדונות בשח ו/או למזומנים בשח ו/או לאגרות חוב הנכללות במדד תל בונד-שקלי המחושב והמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב הנכללות במדד תל בונד-שקלי לא יעלה על 40% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות בלבד
סיווג משנישקליות אחר
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

ממשלתי שקלי 012114.38
ממשלתי שקלי 102611.98
ממשלתי משתנה 11216.50
ממשלתי שקלי 01226.21
ממשלתי שקלי 11225.78
ממשלתי שקלי 09285.07
ממשלתי שקלי 01424.19
ממשלתי שקלי 03474.18
לאומי אגח 1802.24
מקמ 11102.04
ממשלתי שקלי 08251.99
מז טפ הנפק 411.81
מקמ 6101.69
אלוני חץ אגח ט1.63
חשמל אגח 261.11
מז טפ הנפק 401.10
הראל הנפקות אגח יד1.01
אייסיאל אגח ה0.98
דיסקונט מנ אגח יד0.91
גב ים אגח ח0.88
רילייטד אגח א0.86
אשטרום קב אגח ג0.80
חברה לישראל אגח 120.77
אלוני חץ אגח יב0.76
דלתא אגח א0.71
או פי סי אגח א0.71
פז נפט אגח ה0.67
פניקס הון אגח ד0.65
אמות אגח ה0.64
נכסים ובנ אגח ט0.63
בזן אגח ד0.62
מגדלי תיכון אגח ד0.60
שופרסל אגח ה0.60
דור אלון אגח ו0.60
נפטא אגח ח0.59
מנורה מב אגח ג0.58
לייטסטון אגח א0.58
בזן אגח י0.57
מגדל הון אגח ה0.56
אספן גרופ אגח ז0.56
שופרסל אגח ז0.55
בזן אגח ה0.55
שפיר הנדסה אגח ב0.53
אפריקה מג אגח ד0.51
נייר חדרה אגח 60.51
סאמיט אגח י0.50
מנורה הון התח ה0.50
אלדן תחבורה אגח ב0.50
דה לסר אגח ה0.48
מגדל הון אגח ד0.45
דמרי אגח ז0.45
ישרס אגח יד0.45
אשטרום נכ אגח 90.43
קורנרסטון אגח א0.41
מויניאן אגח ב0.39
פועלים הנפ הת טז0.38
אול-יר אגח ד0.37
אול-יר אגח ב0.35
וילאר אגח ז0.33
אלעד קנדה אגח ב0.32
אמ.ג'י.ג'י אגח א0.30
סילברסטין אגח א0.29
פסיפיק אגח א0.28
אקסטל אגח ב0.27
סילברסטין אגח ב0.24
אגוד הנפק אגח יב0.22
ספנסר אגח ב0.22
אקויטל אגח 20.16
מויניאן אגח א0.11
סאות'רן אגח ג0.09
שיכון ובינוי אגח 70.06
מבנה אגח כב0.05
טאואר אגח ז0.00
קופרליין אגח ב0.00

תוכן מקודם