התחברות

איביאי 00 שקלים ללא מניות

שער387.02
% שינוי-0.12
נכון ל:09/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126586

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה387.02
מחיר פדיון387.02
שינוי ב-%-0.12
מועד עדכון אחרון09/16/2019
סטיית תקן1.69
שארפ1.69

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות בלבד - שקליות אחר
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל91.66
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.87
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/01/1995

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו עי המדינה ו/או בערבותה ו/או לפקדונות בשח ו/או למזומנים בשח ו/או לאגרות חוב הנכללות במדד תל בונד-שקלי המחושב והמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב הנכללות במדד תל בונד-שקלי לא יעלה על 40% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות בלבד
סיווג משנישקליות אחר
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

תוכן מקודם