דיסקונט מנ אגח יד

החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער111.02
% שינוי-0.14
שינוי באג׳-0.16
נכון ל:08/12/2020, 12:54 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7480163

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס111.18
שער פתיחה111.18
שער אחרון111.02
נמוך יומי111.02
גבוה יומי111.18
סטיית תקן6.71

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.89
פארי101.81
מח"מ5.00
מקדם תשואה0.20
זמן סופי לפדיון10.32
סיווגשקלי
תאריך הנפקה12/26/2018
תאריך פדיון12/05/2030
ריבית תקופתית2.68
ריבית שנתית2.68
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום12/06/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
11/30/202011/30/20202.68%ריבית
11/30/202011/30/20209.09%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-2,386.50
מכפיל הון44.08
תשואה על ההון העצמי-1.85
מכפיל מכירות-5,199.32

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם